Tóm tắt 4 Hợp đồng bán trường VAS hơn 2.000 tỷ, sa thải 2/3 nhân viên

Thông tin Hợp đồng bán trường Vietnam Australia International School (VAS) hơn 2.000 tỷ do ông chủ Phạm Tấn Nghĩa bày mưu chiếm tiền công làm của riêng. Trường sẽ thay đổi chương trình giảng dạy và tạm ngừng hoạt động một thời gian để chuyển giao...


Phần sau: Âm mưu sa thải 2/3 nhân viên và sự ăn chơi trác tán của ông chủ Phạm Tấn Nghĩa

Ông Phạm Tấn Nghĩa cùng 3 cổ đông ký kết bán trường Việt Úc và âm mưu sa thải 2/3 giáo viên

VAS ĐƯA NHẠC DÂN TỘC VÀO GIẢNG DẠY TẠI TRẠI HÈ 2018

Tại hội chợ Tổng kết hè ngày 21/7/2018, hai tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Lý cây xanh” và “Tam pháp nhập môn” của 81 học sinh tiểu học V...