Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

HỌC BỔNG VAS DÀNH CHO HỌC SINH TÀI NĂNG


Nhằm khuyến khích học sinh xuất sắc và tạo điều kiện cho các em được tham gia học tập tại một môi trường giáo dục quốc tế, Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) chính thức công bố “Học bổng VAS 2016-2017” dành cho các em học sinh trong và ngoài trường VAS. Theo đó, VAS sẽ trao 2 suất Học bổng Tài năng dành cho 2 học sinh giỏi nhất trong các vòng dự tuyển học bổng đầu vào và 13 suất Học bổng Khuyến học dành cho các học sinh xuất sắc nhất mỗi khối lớp, mỗi cấp học của VAS.
Học bổng Tài năng dành cho học sinh ngoài hệ thống VAS bao gồm 100% học phí, áp dụng cho học sinh trong suốt các năm học tại VAS khi các em duy trì được kết quả học tập tốt theo quy định ở những năm học tiếp theo. Để đạt được Học bổng, học sinh phải được Hội đồng Xét tuyển VAS đánh giá xuất sắc nhất qua các vòng dự tuyển với thành tích học tập và phong trào tốt, thi trắc nghiệm kiến thức, viết bài luận và phỏng vấn trực tiếp. Học bổng và chính thức xét tuyển từ tháng 4/2016 cho năm học 2016-2017 tại scholarships.vas.edu.vn.

Học bổng Khuyến học dành cho học sinh hiện hữu VAS nhằm tuyên dương và khuyến khích học sinh VAS tiếp tục nỗ nỗ lực trong học tập và rèn luyện, được trao dựa vào thành tích của các em ở cả hai Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục Quốc tế cùng với kết quả thi xét học bổng, phỏng vấn với Hội đồng Chuyên môn VAS. Học bổng sẽ được trao cho 11 học sinh xuất sắc nhất mỗi khối lớp từ lớp 1 đến lớp 11 và 3 học sinh xuất sắc nhất mỗi cấp học gồm Tiểu học (Lớp 1-5), Trung học cơ sở (Lớp 6-8) và Trung học phổ thông (9-11). Học bổng chính thức xét tuyển từ Năm học 2016-2017. Chi tiết những thông tin mới nhất và kết quả học bổng sẽ được tiếp tục cập nhật tại www.vas.edu.vn và qua các kênh thông tin tại các cơ sở VAS.

Lương giáo viên trường quốc tế cả trăm triệu đồng/tháng

Lương giáo viên nước ngoài dạy tại trường quốc tế ở Việt Nam có thể lên tới 120 triệu đồng/tháng. Nhiều trường phải trả thêm vài chục triệu ...